Prezentacja miast i gmin

Miasto Kętrzyn
Gmina Kętrzyn
Miasto i Gmina Reszel
Miasto i Gmina Korsze
Gmina Srokowo
Gmina Barciany
 

Mapa Google


Związek Gmin "Barcja" został wpisany do Rejestru Związków dnia 5 października 1993r. W skład Związku wchodzi 6 gmin: G.M. Kętrzyn, G.W. Kętrzyn, Gmina M.-W. Reszel, G.M.-W. Korsze, G.W. Barciany oraz G.W. Srokowo.

Zadaniem Związku jest przede wszystkim podejmowanie wspólnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Najważniejszymy z nich są:

* Realizacja projektu polegająca na zapewnieniu opieki nad zwierzętami domowymi poprzez budowę i eksploatacje schroniska dla zwierząt z gmin należących do Związku;

* Realizacja projektu, którego celem jest działanie na rzecz utworzenia programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin wchodzących w skład Związku.

 

Członkowie Związku:

  • miasto Kętrzyn

  • gmina Kętrzyn

  • miasto i gmina Korsze

  • miasto i gmina Reszel

  • gmina Barciany

  • gmina Srokowo

 

Translator


LGD Barcja

Schronisko dla zwierząt Pudwągi

 

aktualności

Data publikacji - 08.12.2015r.,

UWAGA !!! Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2015r. - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Inspektor - zostało anulowane

 

Data publikacji - 08.12.2015r.,

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie, Pl. Piłsudskiego1 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy referent ds. organizacyjnych - 1/2 etatu

 

1) miejsce i termin składania ofert: Związek Gmin "BARCJA", 11-400 Kętrzyn, ul. Plac Piłsudskiego 1 , w terminie do 22 grudnia 2015r. do godz. 15.30 z dopiskiem "Młodszy referent ds. organizacyjnych".

 

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia(PDF)

 

Wynik:

Wynik naboru (PDF)

 

---------------------

Otwarcie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Związek Gmin „Barcja” w Kętrzynie, z przyjemnością informuje, iż schronisko dla zwierząt zostało w pełni zrealizowane i oficialnie otwarte! Obiekt znajduje się na terenie miejscowości Pudwągi.
Wyświetl większš mapę

Zarząd pragnie serdecznie podziękować dla Gmin zrzeszonych w Związku za owocną współpracę podczas realizacji projektu oraz Przedsiębiorstwu PGK Komunalnik za pomoc i nadzór nad inwestycją.

Schronisko dla zwierząt Pudwągi

Wybór nowych organów statutowych Związku

W dniu 10 lutego 2011 odbyło się Pierwsze Posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” nowej kadencji. Na spotkaniu dokonano wyboru nowych organów statutowych Związku.  Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Sławomir Jarosik- Wójt Gminy Kętrzyn. Zastępcami Przewodniczącego Zgromadzenia zostali: Ryszard Kozyra – Wójt Gminy Barciany oraz Franciszek Andruszkiewicz – Wójt Gminy Srokowo. Przewodniczącym Zarządu został ponownie wybrany Pan Krzysztof Hećman- Burmistrz Miasta Kętrzyn. Członkami Zarządu zostali: Franciszek Szepietowski – Radny Gminy Barciany oraz Antoni Romanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach.

Nowa siedziba Związku Gmin "Barcja"

Informujemy, że dnia 7 października 2010 Związek Gmin „Barcja” przenosi swoją siedzibę do Ratusza na ul. Plac Piłsudskiego 1 w Kętrzynie.

Aktualny adres biura Związku:
Związek Gmin „Barcja”
Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn
tel.0-89 751 24 50