• ketrzyn
 • Barciany
 • reszel
 • Korsz
 • Srokowo
 • g ketrzyn pan 2
 • Związek Gmin "BARCJA"


  Kętrzyn


 • Związek gmin "Barcja"


  Barciany


 • Związek Gmin "BARCJA"


  Reszel


 • Związek gmin "Barcja"


  Korsze


 • Związek gmin "Barcja"


  Srokowo


 • Związek gmin "Barcja"


  Gmina Kętrzyn


Aktualności

Informacja:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin „Barcja”, reprezentowany przez Pana Ryszarda Niedziółkę – Przewodniczącego Zarządu, z siedzibą w Kętrzynie, Plac Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Warmia Inkaso Gropus Sp. z o.o., można się z nim kontaktować poprzez e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy głównej o ………………. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, pracownicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy głównej wskazanej w pkt. 3.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

IMG 7831

 • W dniu 10 października br. Związek Gmin „Barcja” podpisał list intencyjny z Powiatem Kętrzyńskim oraz porozumienie z gminami Członkowskimi Związku wyrażające wolę przystąpienia do częściowej realizacji II etapu projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiegopolegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Korsze – Reszel – Św. Lipka – Kętrzyn.

  Ważność planowanej inwestycji zarówno dla powiatu jak i gmin podkreślali wszyscy podpisujący dokumenty: Jarosław Pieniak - Starosta Kętrzyński, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Barcja” Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn, Marek Janiszewski - Burmistrz Reszla, Ryszard Ostrowski - Burmistrz Miasta Korsze, Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn, Damian Nietrzeba – Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz Członek Zarządu Związku Gmin Barcja Wiesław Gajdowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Barcianach.

  Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenia atrakcyjności społeczno – gospodarczej i turystycznej regionu oraz spójności wewnętrznej.


 • W ramach III etapu projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego” przystąpiono do aplikowania o środki na pozyskanie dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych. W dniu 16 lipca 2018r. Związek Gmin „Barcja” wraz z miastem partnerskim Kaliningrad złożył wniosek aplikacyjny w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z zakresu turystyki na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w celu zapewnienia dostępu do obiektów dziedzictwa kulturalnego i turystycznego w obszarze transgranicznym w Kętrzynie i Kaliningradzie”. Projekt zakłada budowę ścieżki od Karolewa do zjazdu w Gierłoży, dalej do Parcza planowane jest oznakowanie szlaku rowerowego. Planowana inwestycja pozwoli na połączenie Kętrzyna z Mazurską Pętlą Rowerową.

 • Informujemy, iż w dniach 23-24 maja Związek Gmin „Barcja” wziął udział w międzynarodowych targach rynku nieruchomości i inwestycji Real Connect 2018, które odbyły się w hali EXPO XXI w Warszawie.

  Real Connect to druga edycja targów dotyczących rynku gruntów, nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych, logistycznych, sportowych oraz apartamentowych. Problematyka targów uwzględnia także finansowanie, budowę i rozbudowę obiektów, zarządzanie, marketing jak również transakcje na rynku nieruchomości. Wydarzenie jest okazją do przedstawienia  oferty  najbardziej dynamicznych firm,  instytucji, dużych metropolii i mniejszych miejscowości.

  Podczas drugiej edycji międzynarodowych targów, Związek Gmin „Barcja” zaprezentował swoje plany rozwoju tj. budowę ścieżek rowerowych oraz udostępnił odwiedzającym inwestorom wizualizację dostępnych terenów inwestycyjnych gmin należących do związku oraz osób prywatnych.

  Zaprezentowana została również oferta kulturalna oraz krajobrazowa naszego regionu.

  Na targach zaprezentowano folder z terenami Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego „Zielone światło dla inwestycji - oferta inwestycyjna         KOF”, foldery promocyjne gmin oraz folder inwestycyjny „Kętrzyn Inwestuj”. Folder gminy Barciany zawierał dodatkową wkładkę w postaci trzech terenów inwestycyjnych. Wystawiono również osobom zwiedzającym materiały promocyjne przekazane przez gminy.

  Podczas targów stoisko Barcji cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów, jak instytucji tj. Agencja Mienia Wojskowego, wiele osób dopytywało jak powstał pomysł wspólnego zaprezentowania się na targach oraz jak udało się przekonać tyle gmin do wspólnego przedsięwzięcia.

  Na targach inwestycyjnych „Real Connect” przedstawiciele Związku Gmin Barcja wzięli udział w szeregu paneli dyskusyjnych:

  • Inwestowanie w krajach Europy Środkowo Wschodniej
  • Polska w pigułce – szanse i zagrożenia na polskim rynku
  • Rynek pracy – konsekwencje dla rozwoju biznesu
  • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
  • Rewitalizacja nieruchomości
  • Rynek hotelowy w Polsce
  • Okrągły stół z udziałem inwestorów i przedstawicieli miast – udział wziął Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman.

 

 • Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 10 lipca Związek Gmin „Barcja” podpisał umowę na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w ramach projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Umowa dotyczy wykonania dokumentacji na odcinku Barciany - Różanka.

Wykonawcą dokumentacji technicznej wyłonionym w drodze przetargu zostało Biuro Inżynierskie Anna Gontarz – Bagińska Gdańska.  

Koszt wykonania dokumentacji wynosi 115.620,00 zł.

 

 • W dniu 19 czerwca 2017 roku w Związku Gmin „Barcja” odbyło się kolejne już spotkanie z delegacją Okręgu Miejskiego „Miasta Kaliningrad”. Tematem spotkania było omówienie szczegółów dotyczących przygotowania wspólnego projektu w Programie współpracy przygranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

Z ROSJANAMI BĘDZIEMY BUDOWALI ŚCIEŻKI ROWEROWE

IMG 2472 1   

            15 maja Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Barcja” Krzysztof Hećman wraz z Zastępcą Pawłem Bobrowskim oraz Merem Kaliningradu Aleksandrem Jaroszukiem podpisali list intencyjny w sprawie budowy ścieżek rowerowych w powiecie kętrzyńskim.

          Związek Gmin Barcja wybrał już wykonawcę dokumentacji ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn - Gierłoż - Parcz.

          Aplikujemy do Programu Polska-Rosja 2014-2020

 • Teraz zajmuje się pozyskaniem kolejnych partnerów do projektu. Okazuje się, że Kaliningrad jest bardzo chętny do współpracy i także szuka partnerów z Polski, by móc aplikować o środki z Programu Polska – Rosja 2014-2020.

  - Kaliningrad wybrał Kętrzyn z uwagi na nasze doświadczenia w realizacji projektów ze stroną rosyjską – wyjaśnia Damian Nietrzeba, zastępca burmistrza Kętrzyna, który również był podczas podpisywania listu intencyjnego.

  Projektów polsko-rosyjskich realizowanych w Kętrzynie było już kilka. Jednym z nich była dokumentacja na Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej, czyli stadionu przy ulicy Bydgoskiej. Mieliśmy w planach realizować drugi etap. Niestety, zapisy obecnej perspektywy nie przewidują tego typu inwestycji. Miasto ma jednak szereg innych potrzeb, jak chociażby ścieżki rowerowe, w stosunku do których są duże oczekiwania ze strony mieszkańców i to nie tylko miasta, ale również i powiatu. Stąd pomysł, aby z tej szansy skorzystać.

  Kaliningrad chce zagospodarować swój park miejski

  List intencyjny jest pierwszym etapem planowanej współpracy. W dalszych krokach, po ukazaniu się zapisów szczegółowych i możliwości aplikowania o środki zostanie podpisana umowa partnerska. Związek Gmin „Barcja” wspólnie z Kaliningradem złożą wniosek, a po jego akceptacji również wspólny projekt do Programu Polska-Rosja na lata 2014-2020. W ramach współpracy strona rosyjska zamierza również zrealizować własny dotyczący zagospodarowania parku miejskiego w Kaliningradzie. W tym względzie Kętrzyn będzie służył rosyjskiemu partnerowi wymianą doświadczeń ze zrealizowanych w naszym mieście projektów w tym zakresie. Z pewnością będziemy mogli również zaproponować Rosjanom kilka konkretnych rozwiązań.

 

 • Związek Gmin „Barcja” informuje, że ogłoszony został przetarg na „Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna" na odcinku I od km 0+000 do km 0+871 oraz od zakończenia odcinka I od km 0+000 do km 11+870 (miejsce styku z istniejącą ścieżką Green Velo w miejscowości Barciany)”, dostępny pod adresem:

                  http://bip.barcja.eu/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

 

 • W dniu 21 marca 2017r. o godz. 1100 odbyło się spotkanie z doradcami energetycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie programu priorytetowego EWA (Energia, Woda, Atmosfera) – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

          Dofinansowanie w ramach programu udzielane jest w formie pożyczki o stałym oprocentowaniu 2% w skali roku .

        Celem  programu jest

 • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
 • termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

       Beneficjentami programu EWA plus mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem  mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

        Więcej informacji o programie EWA

20170321 111503 1           20170321 111512 1

20170321 111522 1           20170321 111532 1

   

 • Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 13 marca Związek Gmin „Barcja” podpisał umowę na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w ramach projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Umowa dotyczy wykonania dokumentacji na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz.

       W imieniu Związku Gmin „Barcja” Przewodniczący Krzysztof Hećman oraz Zastępca Przewodniczącego Paweł Bobrowski podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej wyłonionym w drodze przetargu – Andrzejem Piwowarczykiem, właścicielem firmy AP Projekt Biuro Usług Inżynierskich z Białegostoku.                

       Planowany odcinek ścieżki rowerowej wynosi 11km 350m. Termin wykonania dokumentacji przewidziano na 13 listopada 2017r. Koszt wykonania dokumentacji to 265.680 zł.

IMG 2148 1IMG 2149 1

 IMG 2156 1

 

 • ŚCIEŻKI ROWEROWE NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

               Związek Gmin „Barcja” oraz Powiat Kętrzyński postanowiły aktywnie włączyć się w rozwój ścieżek rowerowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, poprzez stworzenie łącznika między trasą „Green Velo” a „Wielką Pętlą Mazurską”, umożliwiając tym samym powstanie zintegrowanego szlaku rowerowego Polski Wschodniej.

Członkowie Związku Gmin „Barcja” i Powiat Kętrzyński w dniu 22 września 2015 roku podpisali list intencyjny, na mocy którego przystępują do projektu budowy ścieżki rowerowej, przebiegającej przez Miasto Kętrzyn, Gminę Kętrzyn, Barciany, Korsze, Reszel, oraz Srokowo.

               Planowane przedsięwzięcie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał turystyczny gmin położonych w powiecie kętrzyńskim, wpłynie na lepszą i ściślejszą współpracę samorządów oraz turystyczne skomunikowanie ciekawych miejsc w powiecie kętrzyńskim   z Pętlą Wielkich Jezior Mazurskich, a także z trasą przebiegająca na północy województwa, budowaną ze środków RPO Polska Wschodnia. Będzie to ścieżka całkowicie bezpieczna, niezależna od ruchu drogowego, przebiegająca przez atrakcyjne miejsca naszego regionu.

             Przedsięwzięcie zostanie podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie opracowana zostanie koncepcja przebiegu ściezek, w drugim dokumentacja techniczna, natomiast ostatni etap obejmuje budowę ścieżek rowerowych.

               W dniu 8 grudnia 2015 roku podpisana została umowa z firmą Arkas – Projekt z Olsztyna na stworzenie koncepcji przebiegu tras rowerowych w powiecie kętrzyńskim.

               Planowana trasa będzie zaczynać się w Korszach (wpięcie w trasę „Green Velo”), następnie przebiegać przez Reszel, Św. Lipkę, Kętrzyn, Parcz (wpięcie się pod inwestycję „Wielkiej Pętli Mazurskiej”), kolejnymi odcinkami trasy będzie uzupełnienie brakującego odcinka na linii Stara Różanka – Solanka, oraz odcinek Kętrzyn – Barciany – Jezioro Arklickie.

               W dniu 7 lipca 2016 roku przekazana została przez firmę Arkas – Projekt dokumentacja programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcja przebiegu I etapu projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”.

                W dniu 29 listopada 2016 roku odbyło się kolejne już spotkanie dotyczące zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”, w którym uczestniczyli Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” oraz Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego. Gminy członkowskie Związku oraz Powiat Kętrzyński zadeklarowały udział finansowy w realizację dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych.

Na obecnym etapie gminy członkowskie przygotowują się do przetargu na dokumentację budowlano wykonawczą. IMG 1755 1

         W dniu 20 grudnia 2016 roku ogłoszony został przetarg na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej  w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna" na odcinku G od km 0+800 do km 12+152”.

 

 • W dniu 27 stycznia 2017 roku w Związku Gmin „Barcja” o godz. 1200 odbyło się spotkanie Wójtów oraz Burmistrzów gmin zrzeszonych w Związku z przedstawicielami Okręgu Miejskiego „Miasta Kaliningrad”. Tematem spotkania było omówienie szczegółów nawiązania współpracy w celu przygotowania wspólnego projektu uczestnictwa w Programie współpracy przygranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

 

 image001

                W dniu 4 lipca 2016 roku w Kętrzynie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.

            Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie posiada w swojej ofercie poręczenia do:

- kredytów,

- pożyczek,

- leasingów

- wadiów (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych).

poreczenia20wadium

           Poręczenia przeznaczone są również dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o kredyt/pożyczkę w Instytucji Finansującej i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty zobowiązań.

 

 

schronisko pudwagi logo         Związek Gmin „Barcja” w Kętrzynie z przyjemnością informuje, iż schronisko dla zwierząt zostało w pełni zrealizowane i oficjalnie otwarte! Obiekt znajduje się na terenie miejscowości Pudwągi.

Zarząd pragnie serdecznie podziękować Gminom zrzeszonym w Związku za owocną współpracę podczas realizacji projektu oraz Przedsiębiorstwu PGK Komunalnik za pomoc i nadzór nad inwestycją.

 

            W dniu 9 lutego 2015r. odbyło się pierwsze Posiedzenie  Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” nowej kadencji. Na spotkaniu dokonano wyboru nowych organów statutowych Związku.  Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Ryszard Kozyra - Wójt Gminy Barciany. Zastępcami Przewodniczącego Zgromadzenia zostali: Romuald Budrewicz – Przedstawiciel Rady Miasta Kętrzyn oraz Piotr Dziadoń – Przedstawiciel Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczącym Zarządu został ponownie wybrany Krzysztof Hećman- Burmistrz Miasta Kętrzyn. Członkami Zarządu zostali: Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn oraz Wiesław Gajdowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Barcianach.

 

 

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas