Opis

Karolewo gm. KÄtrzyn autor Jadwiga NowiĹska 1         Gmina Kętrzyn położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Obejmuje obszar 285,73 km2. Około 71% stanowią użytki rolne, co nadaje gminie typowo rolniczy charakter. We wschodniej i południowo-wschodniej części gminy skupiają się kompleksy leśne - pozostałości wielkiej puszczy pruskiej - zajmujące około 21 % powierzchni. Charakteryzuje je duża różnorodność gatunków drzew w przewadze sosny, dębu, brzozy i świerku.

Bogata rzeźba terenów zalesionych, liczne wzniesienia i trudno dostępne oczka wodne stwarzają doskonale warunki schronienia dla wielu gatunków zwierząt: dzików, jeleni, saren, lisów, bor-suków, bobrów i przejściowo łosi. Gnieżdżą się tu rzadkie gatunki ptactwa, takie jak: orzeł bielik, orlik krzykliwy, sokół wędrowny, myszołów zwyczajny, kania czarna i inne. W otoczeniu lasów znajduje się kilka malowniczych, niewielkich i czystych jezior z bogactwem ptactwa wodnego i ryb. Największe z nich to jezioro Ilawki (123,4 ha), Mój (116,5 ha) i Siercze (57,3 ha). Miłośnicy przyrody, dzikiej natury, ciszy i spokoju znajdą w tych okolicach wytchnienie o każdej porze roku.

Gmina Kętrzyn - Historia

koĹcióŠCzerniki        Gmina Kętrzyn zajmuje część obszaru dawnej Barcji, zamieszkałej przez plemiona pruskie, a od końca XIII w. zajętej przez Zakon Krzyżacki. Bartowie, a później Zakon byli nękani rabunkowymi na-padami Litwinów. Jedną z pierwszych wsi były Banaszki (1339 r.). Nasilenie osadnictwa nastąpiło po 1370 r, kiedy to kolejno powstawały Nowa Wieś Kętrzyńska (1372r), Łazdoje (1374r.), Wopławki (1390 r.), Nakomiady (1392 r.), Czerniki (1394 r.). Sprzyjające rolnictwu warunki przyrodnicze przyczyniły się do rozkwitu w XIX w. dużych gospodarstw rolnych, po których do dziś pozostały w całości lub we fragmentach junkierskie pałace i dworki, świadczące o dawnej świetności. Po 1945 r. opustoszałe większe gospodarstwa przejęty PGR-y, a na mniejszych osiedlono repatriantów z byłego ZSRR. Obecnie gmina liczy 8755 osób, zamieszkujących w 79 miejscowościach, z których największą są Wopławki - 700 mieszkańców.

Gmina Kętrzyn - Gospodarka

Pola wopĹawkigm. KÄtrzyn 1        Przeważająca część ludności gminy utrzymuje się z rolnictwa. Na ogólną liczbę 622 gospodarstw rolnych, 43 posiada powierzchnię powyżej 50 ha. Pozarolniczą działalnością zajmuje się około 350 podmiotów, głównie w dziedzinie handlu, usług transportowych, mechaniki pojazdowej, robót budowlanych i elektromechaniki.

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorczości na terenie gminy Kętrzyn są:

 • duże zagęszczenie sieci dróg oraz czynne linie kolejowe Białystok - Olsztyn i Kętrzyn - Węgorzewo,
 • dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i rozbudowywana sieć kanalizacyjna,
 • dobra dostępność do energii elektrycznej,
 • możliwość podłączenia do przebiegającej przez gminę nitki gazociągu,
 • duże zasoby siły roboczej,
 • wolne tereny pod nieuciążliwe dla środowiska naturalnego inwestycje produkcyjne, a także pod rekreację i budownictwo mieszkaniowe.

Najbardziej znaczące firmy i przedsiębiorstwa na terenie gminy:

 • "POL-MOT" S.A. Mrągowo w Biedaszkach Małych - produkcja sadzarek, kopaczek do ziemniaków oraz ładowaczy czołowych
 • "PETRO-PŁOCK" Sp. z o. o. - Rozlewnia Gazu Propan-Butan w Kruszewcu
 • Stacja Przesypowa Cementu i Wapna w Karolowie
 • Przedsiębiorstwo Ustugowo-Produkcyjno-Handlowe "DABO" w Kruszewcu - budownictwo mieszkaniowe i ogólnoużytkowe usługi budowlane, handel materiałami budowlanymi
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "BIO-STAN" s.c. w Kruszewcu - usługi transportowe, roboty budowlane, ziemne, drogowe
 • "Wilcze Gniazdo" jv. Sp. z o. o. w Gierłoży - działalność turystyczna.

Turystyka

owczarnia1 Atrakcje turystyczne, rekreacja i wypoczynek:

 •  "Wilczy Szaniec" w Gierłoży - była wojenna kwatera Hitlera, obiekt udostępniony do zwiedzania przez cały rok, z zapleczem hotelowym, restauracją, parkingiem strzeżonym;
 •  Park Miniatur k/Gierłoży - prezentujący zabytki z terenu Warmii i Mazur oraz historię powstania kwatery Wilczy Szaniec;
 •  Muzeum Mazurskie w Owczarni - w XIX-wiecznym budynku pofolwarcznym odtworzono pomieszczenia mieszkalne z drugiej potowy XIX w. i początków XX w.;
 •  Lotnisko Wilamowo - teren działalności Aeroklubu Krainy Jezior. Szkolenia lotnicze, loty widokowe, imprezy lotnicze;

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas