Cele Związku

         Związek Gmin "Barcja" został wpisany do Rejestru Związków dnia 5 października 1993r. W skład Związku wchodzi 6 gmin: Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Wiejska Kętrzyn, Gmina Miejsko-Wiejska Reszel, Gmina Miejsko-Wiejska Korsze, Gmina Barciany oraz Gmina Srokowo.

Zadaniem Związku jest przede wszystkim podejmowanie wspólnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Najważniejszymi z nich są:

  •  realizacja zadania pn.„Budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”;
  •  współpraca z Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w zakresie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.

Członkowie Związku:mapka

  •      miasto Kętrzyn
  •      gmina Kętrzyn
  •      miasto i gmina Korsze
  •      miasto i gmina Reszel
  •      gmina Barciany
  •      gmina Srokowo

 

 Fundusz Poręczeń Kredytowych

                image001

                W dniu 4 lipca 2016 roku w Kętrzynie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie a Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego z sektora MMSP.

            Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie posiada w swojej ofercie poręczenia do:

- kredytów,

- pożyczek,

- leasingów

- wadiów (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych).

poreczenia20wadium

 

           Poręczenia przeznaczone są również dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o kredyt/pożyczkę w Instytucji Finansującej i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty zobowiązań.

 

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas