Opis

Gmina Korsze z lotu ptaka 1       Gmina i miasto Korsze leżą w północno - wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, w obrębie Niziny Sępopolskiej, na płaskiej wysoczyźnie morenowej, nachylonej w kierunku północnym. Teren jest równinny, tylko w południowej części gminy pagórkowaty: w jej granicach prawie nie ma jezior, a lasy zajmują mniejszą powierzchnię niż w innych częściach województwa. Dookoła leżą gminy: Sępopol, Barciany, Kętrzyn , Reszel , Bisztynek i Bartoszyce. Korsze należą do powiatu kętrzyńskiego.

W mieście działają cztery Zespoły Szkół : w Korszach , Garbnie , Sątocznie i Łankiejmach . Funkcjonują także trzy gminne przedszkola : w Korszach , Bykowie i Garbnie . Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i jest oceniana przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny bardzo wysoko . Na terenie miasta działa Miejski Ośrodek Kultury prowadzący liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży . W województwie wysoko oceniana jest również praca Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Korszach i jej czterema filiami w terenie . Korsze dysponuje Stadionem Miejskim na którym odbywają się imprezy sportowe i mecze piłkarskie z udziałem Miejskiego Klubu Sportowego (MKS Korsze ).

Na terenie gminy Korsze działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Korszach i podlegający mu ośrodek zdrowia w Garbnie , oraz punkty lekarskie w Łankiejmach i Prośnie .Obsługuje on pacjentów zarówno z Regionalnej jak i Branżowej Kasy Chorych województwa warmińsko-mazurskiego . SPOZ w Korszach oprócz podstawowej opieki zdrowotnej świadczy usługi w zakresie opieki specjalistycznej ,ginekologicznej i położniczej . Ośrodek zdrowia w Korszach jest czynny całodobowo .Na terenie miasta działają również : lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską i stomatologiczną oraz pielęgniarki prowadzące indywidualną praktykę pielęgniarską.

 

Miasto i Gmina Korsze - Historia

thRVZGUCI7      Nazwę Korsze wywodzono od pruskiego bożka urodzaju Kursza. W XV wieku Korsze były majątkiem ziemskim , własnością rodu Spyrow . W1817 roku dobra te należały do rodziny Ramsdorfów,a osada liczyła wówczas 114 mieszkańców i 15 domów . Przełomowym zdarzeniem była w latach 1871- 1873 budowa linii kolejowej relacji Toruń-Iława-Wystruć oraz Królewiec-Korsze-Ełk. Dało to impuls rozwojowi osady , która stała się i jest nadal ważnym węzłem kolejowym o znaczeniu regionalnym. W okresie międzywojennym w Korszach powstał młyn , mleczarnia i fabryka mleka. W czasie II wojny światowej przy dworcu kolejowym mieścił się obóz robotników przymusowych. Zimą 1945 roku wkraczające wojska radzieckie zastały osadę niemal całkowicie wyludnioną. Pierwszymi polskimi osadnikami byli przeważnie, skierowani tu do pracy, kolejarze. Nowi mieszkańcy przybywali głównie ze wschodu, zwłaszcza z Wileńszczyzny. Korsze uzyskały prawa miejskie stosunkowo niedawno ,bo w roku 1962 . Herb miasta w jego obecnej postaci ustanowiła w 1991 roku Rada Miejska po przeprowadzonym konkursie. Wizerunek złotych kłosów z emblematem PKP na zielonym polu oddaje rolniczy charakter gminy i przypomina o kolejarskim rodowodzie miasta.

Miasto i Gmina Korsze - Gospodarka

ParowĂłz w hoĹdzie kolejarzom 1      Tereny miasta i gminy Korsze zamieszkane są przez ludność napływową z różnych regionów Polski oraz terenów włączonych po II-giej wojnie światowej do Związku Radzieckiego, a przybyłych na teren gminy w akcji repatriacyjnej . Na koniec 2000 roku miasto liczyło 5034 , a gmina łącznie 11471 mieszkańców. Mieszkańców gminy, po transformacji ustrojowej i likwidacji PGR -ów oraz przekształceń w PKP, dotknęło strukturalne bezrobocie , którego stopa sięga 29 %. Tereny po byłych PGR-ach w chwili obecnej są użytkowane przez prywatne podmioty.

Na terenie miasta istnieją w chwili obecnej zakłady produkcyjne:

  •  Zakład Sieci Rybackich S.A.
  •  Zakład Pracy chronionej MASPEX spółka z Wadowic
  •  PKP wraz ze spółkami obsługującymi tabor kolejowy i przewozy pasażerskie i towarowe

W mieście i gminie zarejestrowanych jest w systemie REGON 220 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową i usługową.

Gminę przecinają dwie drogi o znaczeniu regionalnym. Są to drogi krajowe relacji: Bartoszyce - Garbno - Kętrzyn - Giżycko oraz Biskupiec - Reszel - Korsze - Barciany - Srokowo - Węgorzewo. Skrzyżowanie tych dróg znajduje się 4 kilometry na południe od Korsz. Miasto jest odległe 80 kilometrów od Olsztyna. Regularne linie autobusowe łączą Korsze z Kętrzynem i Giżyckiem, Sępopolem oraz Bartoszycami, Barcianami i Reszlem.

W Korszach jest jedna stacja paliw. Inne, najbliższe znajdują się w Reszlu-15km ,Sępopolu-15km i Kętrzynie-25km. Węzeł kolejowy obsługuje pociągi pasażerskie i towarowe w czterech kierunkach(w tym 2 do granicy): Olsztyn, Białystok, Bartoszyce - granica państwa, Skandawa - granica państwa. Miasto i gminę obsługują 4 urzędy pocztowe: w Korszach, Kraskowie, Sątocznie i Łankiejmach. Modernizacja telekomunikacji poprawiła łączność telefoniczną i w chwili obecnej większość miejscowości jest podłączona do sieci telekomunikacyjnej. Istnieją rezerwy łączy, pozwalające na dalsze podłączenia. W Korszach istnieje również Posterunek Celny umożliwiający odprawy celne kolejowe i samochodowe.

Miasto i Gmina Korsze - Turystyka

Zabytkowa wieza cisnien 1      W gminie Korsze znajduje się dużo obiektów zabytkowych wskazujących na ślady osadnictwa z różnych epok: od kamiennej do nowożytnej. Na terenie gminy znajdują się cmentarzyska, grodziska, kurhan starożytny i inne obiekty, przy których do chwili obecnej prowadzone są prace archeologiczne.

W mieście są dwa neogotyckie kościoły : katolicki, zbudowany w 1903 roku, a rozbudowany w roku 1958 oraz wzniesiony w 1905 roku kościół ewangelicki obecnie użytkowany jako cerkiew prawosławna.Z przełomu XIX i XX wieku pochodzą dwie wieże ciśnień, usytuowane w pobliżu dworca kolejowego. Jedna z nich posiada unikalną (jedyną na terenie Polski i drugą w Europie) kulistą kopułę zwieńczającą.

O wiele bogatsze w zabytki są inne miejscowości gminy, np. Sątoczno z pięknym gotyckim kościołem (XIV/XV w.), Prosna z ruinami XIX-wiecznego pałacu w stylu neogotyku angielskiego ,zespół folwarczny w Warnikajmach , nazywany też Małym Malborkiem . Ozdobą terenu są liczne parki zabytkowe np.: aleja 16 dębów w Głowbitach czy 60 dębów w Błuskajmach .

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas