Opis

thX0VH90HD       Wśród malowniczych zakątków Warmii i Mazur na szlaku prowadzącym z Kętrzyna do Węgorzewa leży niewielka miejscowość o nazwie Srokowo. Przyszłość Warmii i Mazur to szeroko zakrojona turystyka. Także Srokowo upatruje szansy na rozwój turystyki na terenach "Zielonych Płuc Polski".

Gmina Srokowo leży w pólnocno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Graniczy z gminami barciańską, kętrzyńską i węgorzewską. Od północy przylega do granicy państwa. Powierzchnia gminy wynosi 19463 ha, w tym lasy i grunty leśne - 4650 ha, nieużytki - 696 ha. Na obszarze gminy leżą 3 jeziora: Silec (106 ha). Okrągłe (14 ha). Siniec Wielki (28 ha). Są też 4 rezerwaty przyrody: "Kaleckie Błota" (186 ha), "Bajory" (216 ha) - stanowiska bobrów i ptactwa wodnego, "Kanał Mazurski" (Leśniewo - Kątki), "Rezerwat Siedmiu Wysp" (okolice Wyskoku).

Gmina Srokowo - Historia

th3BL4RUSP  Założone na prawie chełmińskim przez braci Wolfów w 1405 r. nosiło pierwotnie nazwę Drengfurt (spolszczona nazwa Dryfort). Srokowo założone zostało na terenie z natury obronnym. Miejscowość od wschodu zabezpieczały jeziora Mamry i Rydzówka oraz bagna rozciągające się na północ od pobliskiej wsi Leśniewo. Wąwóz rzeki Omet (dopływ Łyny) a także pobliskie pasmo moren czołowych, z których najważniejsze wzgórze zwane "Diablą Górą", stwarzały miasteczku dodatkowe walory obronne.

Gmina Srokowo - Kultura

            W Srokowskim Ośrodku Kultury i Sportu działają Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Hala Sportowa "Śnieżka". Oddano do użytku nową piękną salę widowiskową. Dom Kultury prowadzi stałe formy zajęć : kółka taneczne w różnych kategoriach wiekowych, koła plastyczne, grupy teatralne, naukę gry na instrumentach. Duża przestronna hala sportowa "Śnieżka" przyciąga przez cały rok dzieci, młodzież i dorosłych, którzy lubią spędzaćwolny czas aktywnie. Działają tu sekcje tenisa , piłki siatkowej, i koszykowej. Działa również sekcja piłki nożnej młodzików oraz bardzo prężny klub ciężarowy "Heros". Srokowo od kilku lat słynie z podnoszenia ciężarów.

Gmina Srokowo - Gospodarka

Obraz1          Gmina Srokowo jest typowo rolnicza. Powierzchnia użytków rolnych wynosi: 12 453 ha, w tym grunty orne - 8086 ha, sady - 11 ha, łąki -  1789 ha, pastwiska - 2567 ha. Nie posiadamy przemyslu ani dużych zakiadów produkcyjnych, jednak sięć placówek handlowych i usługowych zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy oraz turystów. Brakuje jedynie zakiadów związanych ze skupem i przetwórstwem produktów rolnych. Samorząd czyni starania w celu poprawy warunków mieszkańcom oraz przygotowania terenów dla inwestorów. Przeprowadzona jest restrukturyzacja byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Powstały majątek jest wykupywany bądź wydzierżawiony przez prywatne osoby. Powstają nowe zakłady pracy.

Gmina Srokowo - Turystyka

UrzÄd Gminy Srokowo 1        Ratusz wybudowany w 1608 r. Na fundamentach starego budynku. W 1657 r. Spalony i odbudowany w latach 1772-75. W 1817 r. dobudowano wieżę zegarową. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Gminy. Gotycki kościół farny wybudowano w XV w. Odbudowany po zniszczeniu w pierwszej XVIIw. W ołtarzu znajduje się obraz Pięknej Madonny.

Kanał Mazurski - niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszenia około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. Na terenie gminy Srokowo leży 6 km odcinek od jez. Mamry do Jeziora Rydzówka.

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas