Historia

Historia Związku:

19 listopada 1991 roku Gminy: Barciany, Miejska Kętrzyn, Korsze, Srokowo, Miejska Mrągowo utworzyły Związek Gmin regionu kętrzyńskiego i mrągowskiego, którego zadaniem była współpraca w realizacji zadań będących inwestycjami nie tylko jednej gminy.

Na spotkaniu w sprawie utworzenia Związku uczestniczyli:

- Ryszard Kozyra, Wójt Gminy Barciany, Przewodniczący spotkania

- Roman Wiśnik, z-ca Burmistrza Miasta Mrągowo

- Zygmunt Dorf, z-ca Burmistrza Miasta Kętrzyn

- Andrzej Sobczak, Burmistrz Miasta Kętrzyn

- Ryszard Przybyliński, Wójt Gminy Kętrzyn                   

-  Franciszek Andruszkiewicz, Wójt Gminy Srokowo

- Jerzy Skórko, Burmistrz Miasta i Gminy Korsze.

19 listopad 1991 roku podpisano porozumienie międzygminne dotyczące współpracy w realizacji inwestycji na przejście graniczne w Michałkowie. 

23 marzec 1992 roku do Związku Gmin "Barcja" przystąpiła Gmina Kętrzyn.

11 lutego 1993 roku  podpisano porozumienie międzygminne pomiędzy następującymi Gminami: Miejską Kętrzyn, Barciany, Kętrzyn, Korsze, Srokowo.

5 października 1993 roku Związek Gmin „Barcja” został wpisany do rejestru Związków międzygminnych pod poz. 99.

28 stycznia 1994 roku Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Ryszard Kozyra,  Zastępcami Franciszek Andruszkiewicz, Andrzej Sobczak, natomiast Sekretarzem Jerzy Skórko.

11 marca 1994 roku powołany na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia został Andrzej Sobczak , Zastępcami zostali Franciszek Andruszkiewicz oraz Leszek Puczkowski. Przewodniczącym Zarządu został wybrany Ryszard Kozyra, natomiast Członkami Ryszard Przybyliński oraz Witold Komar.

20 listopada 1997 roku do Związku Gmin "Barcja" przystąpiła Gmina Reszel.

11 czerwca 2008 roku do Związku Gmin "Barcja" przystąpiła Gmina Miejska Kętrzyn.

28 grudnia 2012 roku ze Związku Gmin "Barcja" wystąpiła Gmina Reszel i Gmina Korsze.

14 października 2014 roku zawarto porozumienie w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF).

25 czerwca 2015 roku do Związku Gmin "Barcja" ponownie przystąpiła Gmina Korsze.

12 sierpnia 2015 roku do Związku Gmin "Barcja" ponownie przystąpiła Gmina Reszel.

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas