Gmina Srokowo - Historia

Miasto zostało usytuowane na planie prostokąta - kwadratowy rynek, z którego wychodziły po dwie pary równoległych ulic. Układ ten tworzy plan zwany drabinowym. Naturalną obronność miasta zwiększała fosa i palisada, o której wzmiankują dokumenty od 1635 r. Na początku XVIII w. miasto posiadało 3 bramy - Nordenborską, Angerburską, i Rastemborską. Od początku XVI w. istniała parafia przy kościele polskim. Na przestrzeni dziejów Srokowo wielokrotnie ulegało zniszczeniom wojennym. W czasie wojny polsko-krzyżackiej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Kazimierza Jagiellończyka co w efekcie spowodowało spalenie miasta i po klęsce Polaków w 1454 r. przyłączenie Srokowa do Zakonu. Wiek XVI i pocz. XVII przyniósł miastu rozwój. Wtedy właśnie powstał ratusz (1608-1611) i szkoła przy kościele. Niestety w 1657 r. Srokowo najechali Tatarzy, ogromne straty poniosło także podczas wojen szwedzkich. Podczas najazdu Tatarów walczących po stronie króla polskiego wspierających hetmana Gosiewskiego spłonęła cała zabudowa mieszkalna, ratusz, mocno ucierpiał kościół farny. Wojny szwedzkie przyniosły obowiązek płacenia kontrybucji, co silnie zahamowało tempo rozwoju Srokowa. Mieszkańców doświadczały dotkliwe klęski żywiołowe - pożary w 1658, 1779, 1829 r. i huragan 1818. Miasto obciążone było wciąż kontrybucjami, konfiskatami wymuszonymi przez stacjonujące lub maszerujące wojska. Ludność została zdziesiątkowana przez wciąż powracające zarazy i głód. W 1867 r. rozpoczęto budowę trasy do Kętrzyna, w 1875 do Barcian i Węgorzewa. Ze Srokowa do Giżycka prowadziła tylko droga zimowa przez zamarznięte jezioro Mamry. Pierwsza wojna światowa przyniosła dalsze zniszczenia. w 1914 roku miasto zajęli Rosjanie. Zburzona została zabudowa rynku wiele domów. Po I wojnie światowej nastąpił rozwój miasta. Powstała w Srokowie fabryka maszyn, działały dwa młyny, wiele zakładów usługowych, szkoła, apteka. Miasto zachowało rolniczy charakter. z okresu międzywojennego zachowały się wzmianki o publicznym miejscu do wypoczynku, jakim była Czarcia Góra - wzniesienie w okolicy Srokowa. Góra została sztucznie zalesiona, wyodrębniono tam miejsca do spacerów, place zabaw. W 1939 r. w Srokowie mieszkały 2293 osoby głównie narodowości niemieckiej.

Po zakończeniu II wojny światowej z ponad dwutysięcznej społeczności Srokowa w zniszczonym mieście pozostało 120 osób. Zniszczenia wojenne objęły 60% zabudowy a także miejscową fabrykę porcelany, tartak oraz zabytkowe kamieniczki w rynku. Ocalał jednak gotycki kościół i barokowy ratusz. Rozwój miasta rozpoczął się w momencie gdy do Srokowa sprowadzili się pierwsi osadnicy z Wileńszczyzny, Wołynia, Rzeszowszczyzny, Białostocczyzny Lubelszczyzny. Od września 1945 r. ruszyła szkoła, także we wrześniu straż pożarna. W początkach 1946 r. - uruchomiono urząd pocztowo - telekomunikacyjny oraz ośrodek zdrowia, także w 1946 doprowadzono prąd elektryczny z Giżycka, co pozwoliło rozpocząć działanie młynów i mleczarni. Jeszcze przez cały 1945 r. miasto zachowało swą starą nazwę Drengfurt, którą polska ludność wymawiała w potocznej mowie ,,Drengfort" lub ,,Dryfort". 28 grudnia na mocy decyzji starosty zlikwidowano gminę miejską i utworzono gminę wiejską składająca się z 26 miejscowości o różnych wymiennych nazwach ustalonych dopiero ostatecznie w 1946 r. przez Państwową Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Komisji tej przewodniczył patron Srokowa - Stanisław Srokowski. To właśnie na cześć Stanisława Srokowskiego - wybitnego geografa i badacza północno - wschodnich ziem polskich nadano w 1950 r. miejscowości Drengfurt nazwę Srokowo.

baner barciany

baner ketrzyn

baner korsze

baner lgd

baner reszel

baner srokowo

baner ug ketrzyn

image001
pudwagi

Kontakt z nami

Adres

Związek Gmin "BARCJA"
ul. Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon
+48 089 751 24 50
Email

barcja@wp.pl

Napisz do nas